Pomoc w razie sporu

Pewnego dnia postanowiliśmy wykupić ubezpieczenie. I to w dodatku w firmie, która zajmowała wysoką lokatę w rankingu firm ubezpieczeniowych. Za to należy nam się pochwała. Powiadają, że przezorny zawsze ubezpieczony. Ubezpieczyliśmy nasze mieszkanie, samochód, inne dobra, możemy też ubezpieczyć nasze zdrowie, naszą rodzinę lub samych siebie. W razie nieszczęśliwego zdarzenia firma ubezpieczeniowa wypłaci nam należną kwotę odszkodowania. Czy aby na pewno? Czy rzeczywiście otrzymamy jakiekolwiek wsparcie finansowe? Przecież powinniśmy. Tak, ale zdarzają się sytuacje kiedy firma ubezpieczeniowa nie chce nam wypłacić należnej nam kwoty. I cóż wtedy robić?

Nieprzyjemne zdarzenie

Zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. W drodze z pracy do domu. Niedobrze. Jesteśmy ubezpieczeni. No właśnie – i to kolejne rozczarowanie. Firma, u której jesteśmy ubezpieczeni nie wypłaciła nam należnej nam kwoty ubezpieczenia. Jest to kolejna niemiła, dodać należy bardzo niemiła niespodzianka. I z pewnością jest to dodatkowy stres. I cóż nam pozostaje wtedy robić?

Nie jesteś bezradny

Takie wydarzenia mogą spowodować utratę kontroli i równowagi wewnętrznej. Silny stres może powodować nie tylko to, że nie będziemy mogli spać po nocach, ale również nie będziemy w stanie racjonalnie myśleć i działać. A przede wszystkim powinniśmy wiedzieć o jednej rzeczy – umowa ubezpieczeniowa to umowa cywilnoprawna. A więc w skrajnym przypadku możemy złożyć pozew w sądzie cywilnym. Jeżeli jednak nie chcemy korzystać z tego rozwiązania to są jeszcze inne drogi.

Do kogo po pomoc

Na szczęście są instytucje, które mogą nam pomóc w sporze z ubezpieczycielem. A jedną z nich jest sąd polubowny. Sąd ten funkcjonuje przy Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Musimy tylko wnieść opłatę rejestracyjną, która wynosi 15 zł oraz złożyć stosowny wniosek. Wysokość opłaty arbitrażowej zależy od kwoty o jaką toczy się spór, ale nie mniej niż 100 zł. Aby doszło do ugody obie strony muszą wyrazić chęć jej zawarcia. Ugoda zawarta w sądzie polubownym ma taką samą moc jak ugoda zawarta w sądzie powszechnym. Podobnie z wyrokami.

Kolejna instytucja, która może nam pomóc to Komisja Nadzoru Finansowego. Do jej kompetencji należy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego. Skargę wysyłamy na: Komisja Nadzoru Finansowego, Departament Ochrony klientów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Inna instytucja, która może nam pomóc w sporze z ubezpieczycielem to Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. Instytucja ta powstała zresztą po to, aby pomagać ludziom znajdującym się w takiej sytuacji. Kiedy mamy trudność z odzyskaniem należności to wysyłamy skargę na adres: Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Skarga powinna zawierać informacje o zaistniałej szkodzie, a także nasze podstawowe dane, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania lub do korespondencji, nr telefonu. Rzecznik Ubezpieczonych w razie konieczności może skutecznie interweniować zmuszając ubezpieczyciela do zwrotu należności.

Możemy jeszcze zwrócić się do rzecznika konsumentów. Spory z ubezpieczycielami mogą być bardzo stresującym przeżyciem, ale możemy wygrać. Po naszej stronie staną różne instytucje. Dobrze jest znać swoje prawa i nie tracić głowy. Choć takie sytuacje są bardzo stresujące to jednak nie jesteśmy sami. Mamy za sobą silne instytucje i realne szanse na zwycięstwo.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*