Windykacja w transporcie

Brak płynności finansowej to jeden z największych problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Oprócz takich czynników makroekonomicznych, czy dużej konkurencji w branży jednym z powodów kłopotów finansowych są nieterminowe płatności. Duża ilość przeterminowanych płatności w krótkim okresie bardzo mocno może wpłynąć na funkcjonowanie organizacji, a nieraz i do bankructwa. Takie zamrożenie aktywów i trudności z płynnością finansową w tego tytułu mają miejsce nie tylko w firmach produkcyjnych, gdzie do produkcji wymagane jest wcześniejsze zakupienie surowców, ale także w obszarze usług, także i w branży logistycznej.

Sprawdzona informacja – klucz do właściwych decyzji

 

Podejmowanie decyzji na bazie sprawdzonych informacji jest kluczem do skutecznego i efektywnego zarządzania firmą. Jednym z kluczowych parametrów, które mogą zwiastować problemy jest wskaźnik płynności finansowej. Jego monitorowanie i analizowanie przyczyn spadku może pomóc w identyfikacji nadchodzących problemów finansowych. Każde przedsiębiorstwo powinno wypracować system identyfikacji potencjalnych zagrożeń, np. korzystając z systemu płatności zaliczkowych, kontraktów i kar umownych, współpracy ze sprawdzonymi kontrahentami.

Co z nieterminowymi płatnościami?

Przepływ informacji w branży transportowej jest najważniejszy. Wiele serwisów i giełd transportowych weryfikuje swoich członków, oferując pośrednictwo tylko dla zaufanych klientów, jednak każdemu może się zdarzyć opóźnienie z płatnością. Co wtedy zrobić? Ściąganie należności za wszelką cenę czasem nie ma pokrycia z finansowego punktu widzenia. Z jednej strony może to popsuć stosunki z kontrahentem i utratę partnera finansowego (to w sytuacji, gdy przeterminowana płatność jest wyjątkiem u klienta) lub generować dodatkowe obciążania finansowe w tytuły wynajęcia firmy windykacyjnej. Najlepszym rozwiązaniem jest prewencja i wcześniejsze zweryfikowanie reputacji potencjalnego kontrahenta i jego kondycji finansowej.

Windykacja

Niestety zatory finansowe w branży transportowej nie są rzadką sytuacją. Wielu przedsiębiorców unika płacenia za usługi transportowe lub odwleka ich pokrycie. Jeśli wewnętrzne negocjacje z wierzycielem nie pomagają jedyna skuteczną metoda jest wejście na drogę windykacyjną. Istnieje na rynku wiele firm oferujących swe usługi w tym zakresie. Ich wachlarz możliwości obejmuje wszystkie możliwe metody: polubowną, sądową oraz komorniczą. Ich pomoc może dotyczyć analizy dokumentów, porady prawnej, negocjacji lub też terenowej wizyty u wierzyciela, ale także wsparcia w procesie sądowym lub współpracy z komornikiem.
Współpracę z firmami windykacyjnymi można nawiązać w ramach jednorazowych problemów z wierzycielami lub w ramach ciągłej współpracy. Windykatorzy pobierają swoją prowizję od kwoty, jaką uda im się wyegzekwować, w związku z tym trzeba się liczyć, że niespłacona wierzytelność zostanie pomniejszona o tę wartość. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z ustawa z roku 2013 można dochodzić od wierzyciela także koszty windykacji!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*