Zlecenia transportowe

Firmy transportowe borykają się często z niezauważalną pozornie utratą środków, lub stratami finansowymi wynikającymi z braku zleceń, bądź pustymi przejazdami. Te drugie następują najczęściej w drodze powrotnej. Dlatego też coraz bardziej popularne staje się korzystanie z tak zwanych giełd transportowych, które zrzeszają zarówno przewoźników jak i przedsiębiorców oferujących ładunki do przewozu. Te internetowe giełdy transportowe mają niewątpliwie wiele zalet. Przede wszystkim umieszczone na nich wyszukiwarki pomagają w bardzo łatwy i intuicyjny sposób znaleźć zlecenie transportu na danej wykonywanej przez przewoźnika trasie, dopasowując jednocześnie rodzaj ładunku do oferowanej przez przewoźnika przestrzeni transportowej. Internetowe giełdy transportowe gwarantują również rzetelność zawieranej transakcji, tożsamość bowiem każdego kontrahenta jest weryfikowana, jak również sprawdzana jest jego wiarygodność.

Zlecenia na giełdzie transportowej umieszcza się za pomocą ankiety, która zawiera informację odnośnie ładunku i przewozu, dzięki czemu łatwo odnaleźć zlecenie spełniające warunki przewoźnika. Można tutaj też umieścić zlecenie z informacją o cenie, ale nie jest to konieczne gdyż użytkownicy mają możliwość negocjowania cen. Dzięki korzystaniu z takich zleceń przewoźnicy ograniczają straty, ale również wyszukują stałych, pełnowymiarowych zleceń. Zlecenie transportowe można zatem wysyłać za pomocą giełdy transportowej, lecz również kierując specjalną ofertę do określonego przewoźnika. Zlecenie transportowe jest bowiem swoistą ofertą i tak tez należy je postrzegać, gdyż nie zobowiązuje ono żadnej ze stron do zawarcia umowy przewozu. Jeżeli jednak dojdzie do obustronnego zaakceptowania warunków zawartych w zleceniu, wtedy można mówić o zawarciu umowy transportowej. Aby dany dokument był uznany za zlecenie, musi on jednak spełniać pewne z góry określone warunki formalne poczynając od zwrotów po formułę i szatę graficzną. Oznaczenie powinno być zawarte już w samej nazwie dokumentu a brzmieć powinno albo „zlecenie transportowe” albo „zlecenie przewozu”. Określając cenę za wykonywaną usługę zleceniodawca również powinien użyć określonych słów takich jak na przykład „fracht” czy też „zapłata za fracht”. Konieczne przy tworzeniu zlecenia transportowego będzie również, podobnie jak przy tworzeniu większości ofert powołanie się na określoną podstawę prawną. W tym przypadku będzie to niewątpliwie „konwencja CMR” oraz „ustawa Prawa Przewozowego”. Bardzo pożądane chociaż nie obowiązkowe jest również podanie w treści zlecenia rodzaju wykonywanego transportu oraz na przykład kategorii transportowanego towaru. Umożliwia to dostosowanie środka transportu oraz przestrzeni transportowej do zlecanego ładunku. Znajomość zasad tworzenia zleceń transportowych to podstawowa umiejętność pracowników zarówno firm spedycyjnych, jak również wszelkich innych, na przykład handlowych czy importowo-eksportowych, które z usług przewoźników korzystają na co dzień.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*